Schade vaststellen

Schade vaststellenBij autoschade is je eerste stap uiteraard het invullen van het schade formulier. Nadat je dit hebt opgestuurd naar je verzekeraar, begint het proces van schade vaststellen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, verschilt per type autoverzekering.

Schade vaststellen: Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

Bij een geringe autoschade nemen de meeste verzekeraars genoegen met een overzicht van het garagebedrijf. In geval van een ongeluk lopen de kosten voor herstel van de schade echter vaak hoog op en dan moet er een schade -expert aan te pas komen.
Wanneer het duidelijk is wie er de autoschade veroorzaakt heeft dan wordt de expert die de schade moet vaststellen via diens verzekeraar ingeschakeld. Soms is het echter nog niet duidelijk wie er precies verantwoordelijk is. In dat geval schakelen alle betrokken partijen een schade  -expert in. Degene die dan achteraf geen schuld blijken te hebben, kunnen dan normaliter ook de kosten voor het inschakelen van de schade -expert op de veroorzaker verhalen.
De standaard WA -autoverzekering dekt alleen de autoschade bij de slachtoffers. Als je zelf de veroorzaker bent, ben jij dus zelf degene die opdraait voor schade aan jouw auto. Voor die autoschade is dan ook geen taxatie nodig.

Schade vaststellen: WA en beperkte cascodekking

De WA autoverzekering met beperkte cascodekking staat ook wel bekend als de WA+ verzekering. Het proces van schade vaststellen gaat grotendeels hetzelfde in zijn werk als bij de ‘kale’ WA –autoverzekering.
Een belangrijk verschil is dat met een WA+ verzekering ook de autoschade die je zelf lijdt bij een ongeluk, verzekerd is. Bovendien is niet alleen de autoschade die ontstaat door een ongeluk gedekt. Autoschade als gevolg van bijvoorbeeld brand of diefstal vallen ook onder de WA+ autoverzekering. In al deze gevallen is de verzekeraar degene die een expert inschakelt die de schade moet vaststellen.

Schade vaststellen: Volledige cascodekking

Als je een autoverzekering hebt met volledige cascodekking, dan regelt de verzekering een schade -expert voor het vaststellen van de autoschade. Wanneer je het niet eens bent met het oordeel van de schade -expert over de geleden autoschade (dat geldt overigens ook in de bovenstaande gevallen) dan kun je zelf een tweede schade -expert inschakelen.